ZA JEDAN DAN SA ULICE UKLONJENO PREKO STOTINU PASA

ZA JEDAN DAN SA ULICE UKLONJENO PREKO STOTINU PASA


Srijeda, 20 Aprila, 2022

Na području općine Sanski Most započela je akcija hvatanja i zbrinjavanja napuštenih pasa. Samo u jednom danu sa ulice je sklonjeno preko stotinu pasa lutalica, a ova akcija biće nastavljena i u narednom periodu. Općina Sanski Most i Veterinarska stanica, pokrenuli su sveobuhvatnu akciju hvatanja napuštenih pasa, a ove aktivnosti sprovode se u saradnji sa Prihvatilištem za pse „Java“ iz Prnjavora. Inače, općina sa pomenutim prihvatilištem ima sklopljen ugovor o sprovođenju ovih aktivnosti, a njihovi radnici nakon što uhvate psa vozilom vrše njihov odvoz u prihvatilište koje se nalazi u ovom gradu. Kako nas je upoznao direktor Veterinarske stanice, Senad Bešić, svi psi biće nakon toga na adekvatan način zbrinuti, imaće veterinarski nadzor, i čekaće na svoje udomljavanje. Prema njegovim riječima, hvatanje pasa i njihovo zbrinjavanje obavlja se na human način. Dodao je kako je do sada preko stotinu pasa iz Sanskog Mosta uhvaćeno i smješteno u Prihvatilište za životinje u Prnjavoru.

Inače, općina sa ovim prihvatilištem ima sklopljen ugovor za hvatanje i zbrinjavanje ukupno 300 pasa, a ako se ukaže potreba, ovaj broj biće i veći. Općina Sanski Most je početkom ove godine pokrenula sveobuhvatnu akciju s ciljem rješavanja problema pasa lutalica. Akcija se odvija u dva pravca, jedan se odnosi na vlasničke pse, kojim se nastoji uspostaviti njihova baza podataka, kako bi stalno bili pod veterinarskom kontrolom, dok se drugi pravac odnosi na uklanjanje napuštenih pasa. Sve aktivnosti sprovode se u skladu sa utvrđenim mjerama koje se usvojila radna grupa, formirana od strane općine Sanski Most, sa zadatkom da se ovaj problem riješi. Inače, općina Sanski Most za ove svrhe u ovogodišnjem budžetu je izdvojila iznos od 200. 000 konvertibilnih maraka

ZA JEDAN DAN SA ULICE UKLONJENO PREKO STOTINU PASA

Sanski Most |