ZA ŠTETE OD POPLAVA IZDVOJENO 80 HILJADA MARAKA

ZA ŠTETE OD POPLAVA IZDVOJENO 80 HILJADA MARAKA


Četvrtak, 23 Marta, 2023

Kako bi se pomoglo građanima čija je imovina stradala u poplavama koje su  u decembru protekle godine pogodile nekoliko naseljenih mjesta na području Općine Sanski Most, iz općinskog budžeta biće izdvojeno 80 hiljada maraka. Odluku o izdvajanju ovih sredstava donijelo je Općinsko vijeće Sanski Most na svojoj poslJednjoj sjednici, a sredstva će biti isplaćena na osnovnu javnog poziva koji će uskoro biti objavljen. Na ovome javnom pozivu moći će aplicirati svi građani  kojima je stradala imovina i koji su pretrpjeli štete. Također, treba istaći kako je Općinskom vijeću prezentiran i konačni izvještaj o procjeni pričinjenih šteta tokom pomenutih poplava. Izvještaj je sačinila komisija koja je obišla poplavljena područja i evidetirala pričinjene štete. One su procijenjene na oko 1,3 milion maraka, a radi se o štetama na stambenim i proizvodnim objektima, zemljištu, opremi i drugim materijalnim dobrima. Kada su u pitanju građevinski objekti, procijenjena šteta iznosi 646.145 maraka, od čega 293.719 maraka otpada na privatne stambene objekte. Prirodnom nesrećom direktno je bilo ugroženo 140 građevinskih objekata. Obilne padavine koje su 9. i 10. decembra protekle godine zahvatile šire područje Općine Sanski Most najviše su ugrozile naselja Zdena, Pobriježje, Donji Kamengrad, Husimovce, Fajtovce, Skucani Vakuf, Stari Majdan i Lušci Palanku, kao i dijelove gradskog područja. Uzrok poplava bile su obilne kišne padavine zbog čega je došlo do porasta vodostaja Sane, Blihe, Zdene, Majdanuše i ostalih manjih bujičnih vodotoka. Poplavama je bila zahvaćena ukupna površina od oko 820 hektara zemljišta.

 

ZA ŠTETE OD POPLAVA IZDVOJENO 80 HILJADA MARAKA

Sanski Most |