ZAKAZANA SJEDNICA SKUPŠTINE USK

ZAKAZANA SJEDNICA SKUPŠTINE USK


Utorak, 24 Januara, 2023

Za sutra 25. januara u 11,00 sati zakazana je sjednica Skupštine Unsko-sanskoga kantona, a na dnevnom redu je privremeno finansiranje Kantona i Službe za zapošljavanje. Privremeno finansiranje se odnosi najduže na prva tri mjeseca nove fiskalne godine i to srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu. Iznos tromjesečnog finansiranja za naš kanton trebao bi iznosti 51 milion KM. Ovo je jednoglasno zaključeno na današnjem nastavku sastanka stranaka Osmorke, DF-a i Bloka B3 održanog u Bihaću, što je za našu TV kuću telefonski potvrdio premijer USK-a Mustafa Ružnić. Na sastanku je također formirana radna grupa koja je zadužena da pripremi prijedlog sporazuma svih političkih subjekata o konceptu raspodjele vlasti, te program rada buduće Vlade USK-a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKAZANA SJEDNICA SKUPŠTINE USK

Sanski Most |