ŽALBA ZAKOČILA ZAPRAŠIVANJE KOMARACA

ŽALBA ZAKOČILA ZAPRAŠIVANJE KOMARACA


Utorak, 9 Jula, 2019

Općina Sanski Most je prije nekoliko sedmica pokrenula aktivnosti oko prskanja komaraca, ali su one privremeno zakočene zbog administrativno proceduralnih razloga. Kako saznajemo, raspisan je javni poziv te između više ponuđača odabran izvođač aktivnosti. Međutim, uslijedila je žalba firme čija aplikacija nije prošla, tako da ovaj slučaj sada rješava Komisija za žalbe na nivou BiH. Identična situacija zabilježena je i prošle godine, kada se žalila ista firma i ta žalba je naknadno odbačena. Međutim, zbog prodcedure postupka zakočene su aktivnosti oko prskanja komaraca i ono će biti moguće tek kada se odluči po pomenutoj žalbi. Kako saznajemo iz nadležne općinske službe, čim se to desi uslijediće prskanje komaraca, ali trentuno sve zavisi od dužine pomenutog administrativnog postupka.

ŽALBA ZAKOČILA ZAPRAŠIVANJE KOMARACA

Sanski Most |