ZAPOČELO DEMINIRANJE NA PODRUČJU SANSKOG MOSTA

ZAPOČELO DEMINIRANJE NA PODRUČJU SANSKOG MOSTA


Srijeda, 25 Jula, 2018

Na području sela Sasina, desetak kilometara od Sanskog Mosta, započelo je deminiranje 2,125 kilometara zemljišne površine za koju se sumnja da krije minska polja zaostala iz proteklog rata.

Radi se o projektu kojeg provodi nevladina organizacija Norveška narodna pomoć, koja djeluje na području Bosne i Hercegovine, a finansiran je sredstvima vlada Njemačke i pomenute skandinavske zemlje. Prema riječima Selme Antić, predstavnice pomenute organizacije, aktivnosti se provode u saradnji s Centrom za uklanjanje mina BiH. „Deminiranje provode naša četiri manuelna tima i ovom prilikom pozivamo osobe koje su boravile na ovim prostorima tokom proteklog rata da pruže moguće informacije o prisutnosti mina i drugih neeksplodiranih eksplozivnih sredstava“, istakla je Antićeva.

Prema njenim riječima, planirano je da deminiranje potraje do kraja ove kalendarske godine, a stanovništvo je upozoreno da reducira svoje kretanje za vrijeme uništavanja pronađenih minsko eksplozivnih sredstava na određenim lokacijama. Prema riječima Saida Ramića, načelnika Civilne zaštite Sanski Most, ovo je nakon nekoliko godina prvi značajniji projekat deminiranja koji se provodi na području sanske općine.Sanski Most spada u kategoriju općina s visokom opasnošću od neeksplodiranih minsko eksplozivnih sredstava i poslije Bihaća, kada je riječ o Unsko sanskom kantonu, smatra se lokalnom zajednicom s najvećim brojem zaostalih minskih polja iz perioda rata. „

Na području Sanskog Mosta minama je još uvijek kontaminirana površina koja iznosi 31 kvadratni kilometar što iznosi oko 3,2 posto ukupne površine općine. Najugroženija su područja koja se nalaze u rubnim dijelovima općine, prema susjednom entitetu, obzirom da se radi o nekadašnjim crtama razdvajanja“, istakao je Ramić.

 

 

 

ZAPOČELO DEMINIRANJE NA PODRUČJU SANSKOG MOSTA

Sanski Most |