ZASJEDA OPĆINSKO VIJEĆE SANSKI MOST, NA DNEVNOM REDU 16 TAČAKA

ZASJEDA OPĆINSKO VIJEĆE SANSKI MOST, NA DNEVNOM REDU 16 TAČAKA


Utorak, 22 Marta, 2022

Sutra  je 13. sjednica Općinskog vijeća Sanski Most na kojoj je predloženo 16 tačaka dnevnog reda. Početak sjednice predviđen je za 9 sati. Pored uobičajenih tačaka vezanih za izvode iz zapisnika sa ranijih sjednica i vijećničkih pitanja na sutrašnjoj sjednici naći se i Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za finansiranje parlamentarnih stranaka i pojedinaca u Općinskom vijeću u 2022.godini. Vijećnici će na stolovima imati i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda, akt o izgradnji i načinu finansiranja izgradnje kanalizacionog sistema općine, Prijedlog Odluke  o dodjeli stipendija redovnim studentima općine Sanski Most. Takođe veoma značajan dokument o kome  će odlučivati vijećnici je svakako Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Sanski Most za period od 20 godina. Promjene u ovom   aktu u vezi su sa  velikim problemima građana i investitora sa dobijanjem građevinskih dozvola. Na dnevnom  redu 13.sjednice su i prijedlozi odluka o razrješenjima člana Komisije za pitanje boraca, člana UO JU Centar za socijalni rad i predsjednika UO JU Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu. Vijećnici će imati priliku da vode raspravu i donose odluke o programima rada i finansijskim planovima JKP „Vodovod i kanalizacija“, JP „Gradska dvorana“, JU „Narodna biblioteka“ i JP „ RTV Sana“  za 2022.godinu.

ZASJEDA OPĆINSKO VIJEĆE SANSKI MOST, NA DNEVNOM REDU 16 TAČAKA

Sanski Most |