ZASJEDALA KONFERENCIJA MLADIH I SKUPŠTINA CKO SANSKI MOST

ZASJEDALA KONFERENCIJA MLADIH I SKUPŠTINA CKO SANSKI MOST


Srijeda, 22 Decembra, 2021

U prostorijama Crvenog križa Općine Sanski Most, održana je Konferencija mladih kao i Skupština sanskog Crvenog križa, gdje je razmatrano i usvojeno nekoliko važnih odluka bitnih za rad i djelovanje ove organizacije. Jednoglasno je usvojen program rada Konferencije Mladih za 2022. Godinu, kao i izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2020. Godinu, izvještaj nadzornog odbora za 2020. Godinu te plan rada i finansijski plan za 2022. Godinu. Između ostalog je bilo riječi o podršci Kriznog Štaba Civilne zaštite općine Sanski Most u odgovoru na krizu izazvanu pandemijom virusa Korona, koja se ogledala u značajnim novčanim sredstvima u iznosu od 13.873,84 maraka, što je itekako koristilo u odgovoru na potrebe građana u pomenutoj situaciji. Skupština Crvenog križa je donijela Zaključak da će uputiti zahtjev nadležnim organima za podršku ovoj organizaciji…”jer, kako je istaknuto, ne možemo čekati poplave, klizište, pandemiju, zemljotres i sl. da bi se tek onda skrenula pažnja i upro kažiprst na Crveni križ”. Ova organizacija je od posebnog društvenog značaja kako u svijetu tako i u BiH, i u tom smislu vlasti se tako moraju i odnositi spram Crvenog križa, odnosno Međunarodnog pokreta Crvenog križa. Ovom prilikom uručena su priznanja volonterima Vahidinu Omanoviću, Almi Tulek, Desanki Miljević i Jasmini Zukanović, za posebno postignute rezultate i doprinos na razini Unsko-sanskog kantona.

ZASJEDALA KONFERENCIJA MLADIH I SKUPŠTINA CKO SANSKI MOST

Sanski Most |