ZASJEDALO OPĆINSKO VIJEĆE

ZASJEDALO OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće Sanski Most održalo je danas šesnaestu redovnu sjednicu na kojoj je razmatrano trinaest tačaka dnevnog reda. Inače ovo je bila prva sjednica ovog zakonodavnog organa u ovoj kalendarskoj godini. Na današnjoj sjednici usvojen je Plan rada općinskog organa uprave za 2018. godinu.

Ovaj dokument sadrži sve planirane redovne i strateške aktivnosti općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi za 2018. godinu. Također u njemu su pobrojani i svi projekti koji će se u ovoj godini realizovati iz oblasti komunalne infrastrukture i što boljeg funkcionisanja lokalne zajednice. Usvojen je i prijedlog odluke o rasporedu sredstava parlamentarnim grupama u Općinskom vijeću Sanski Most u fiskalnoj 2018. godini, a za ovu namjenu iz općinskog budžeta izdvojena su sredstva u iznosu od 156. 000 KM.

Shodno Zakonu o finansiranju političkih stranaka, pomenuta sredstva raspoređuju se svim strankama u vijeću na osnovu osvojenih mandata, srazmjerno broju vijećnika, te srazmjerno broju poslaničkih mjesta koje pripadaju manje zastupljenom polu. Vijeće je usvojilo i Odluku o organizaciji i djelokrugu rada Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Sanski Most. Kako se navodi u obrazloženju, razlog donošenja ovakve odluke jeste usklađivanje djelokruga općinskog organa uprave sa zakonskim propisma koji proizilaze iz novog Zakona o državnoj službi Unsko-sanskog kantona, a isto tako, ovom odlukom se u skladu sa UNDP-ovim Projektom ekonomskog i okolišnog upravljanja osniva Odsjek za lokalni ekonomski razvoj koji će djelovati u sklopu Općinske službe za razvoj poduzetništvo i resurse, što je i bio preduslov za realizaciju projektnih aktivnosti.

Općinsko vijeće Sanski Most utvrdilo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Sanski Most. Ovim izmjenama, u postojeću odluku koja reguliše ovu oblast, uvodi se pojam „zimske bašte“, koju pretežno ugostitelji koriste za vrijeme zimskog perioda. Usvojenim izmjenama između ostalog uvodi se i mogućnost postavljanja reklamnih panoa na stubovima javne rasvjete, a isto tako u značajnoj mjeri su smanjene cijene zakupnine javnih površina. Sve navedene izmjene proistekle su na zahtjev zainteresovanih investitora. Vijećnici su usvojili odluku o usvajanju prednacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana „Lijeva obala 1“, zatim odluku o usvajanju ažuriranog Programa kapitalnih investicija općine Sanski Most u narednih pet godina, kao i plan poslovanja  za 2018. godinu JKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Sanski Most.

ZASJEDALO OPĆINSKO VIJEĆE

Sanski Most |