ZASJEDALO OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće Sanski Most održalo je danas šesnaestu redovnu sjednicu na kojoj je razmatrano trinaest tačaka dnevnog reda. Inače ovo je bila prva sjednica ovog zakonodavnog organa u ovoj kalendarskoj godini. Na današnjoj sjednici usvojen je Plan rada općinskog organa uprave za 2018. godinu.

Ovaj dokument sadrži sve planirane redovne i strateške aktivnosti općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi za 2018. godinu. Također u njemu su pobrojani i svi projekti koji će se u ovoj godini realizovati iz oblasti komunalne infrastrukture i što boljeg funkcionisanja lokalne zajednice. Usvojen je i prijedlog odluke o rasporedu sredstava parlamentarnim grupama u Općinskom vijeću Sanski Most u fiskalnoj 2018. godini, a za ovu namjenu iz općinskog budžeta izdvojena su sredstva u iznosu od 156. 000 KM.

Shodno Zakonu o finansiranju političkih stranaka, pomenuta sredstva raspoređuju se svim strankama u vijeću na osnovu osvojenih mandata, srazmjerno broju vijećnika, te srazmjerno broju poslaničkih mjesta koje pripadaju manje zastupljenom polu. Vijeće je usvojilo i Odluku o organizaciji i djelokrugu rada Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Sanski Most. Kako se navodi u obrazloženju, razlog donošenja ovakve odluke jeste usklađivanje djelokruga općinskog organa uprave sa zakonskim propisma koji proizilaze iz novog Zakona o državnoj službi Unsko-sanskog kantona, a isto tako, ovom odlukom se u skladu sa UNDP-ovim Projektom ekonomskog i okolišnog upravljanja osniva Odsjek za lokalni ekonomski razvoj koji će djelovati u sklopu Općinske službe za razvoj poduzetništvo i resurse, što je i bio preduslov za realizaciju projektnih aktivnosti.

Općinsko vijeće Sanski Most utvrdilo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Sanski Most. Ovim izmjenama, u postojeću odluku koja reguliše ovu oblast, uvodi se pojam „zimske bašte“, koju pretežno ugostitelji koriste za vrijeme zimskog perioda. Usvojenim izmjenama između ostalog uvodi se i mogućnost postavljanja reklamnih panoa na stubovima javne rasvjete, a isto tako u značajnoj mjeri su smanjene cijene zakupnine javnih površina. Sve navedene izmjene proistekle su na zahtjev zainteresovanih investitora. Vijećnici su usvojili odluku o usvajanju prednacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana „Lijeva obala 1“, zatim odluku o usvajanju ažuriranog Programa kapitalnih investicija općine Sanski Most u narednih pet godina, kao i plan poslovanja  za 2018. godinu JKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Sanski Most.

ZASJEDALO OPĆINSKO VIJEĆE

| Vijesti |