ZASJEDALO OPĆINSKO VIJEĆE SANSKI MOST

ZASJEDALO OPĆINSKO VIJEĆE SANSKI MOST


Četvrtak, 18 Jula, 2019

Općinsko vijeće Sanski Most održalo je danas 31. redovnu sjednicu na kojoj su vijećnici razmatrali i usvojili nekoliko bitnih tačaka dnevnog reda, a koje su od velike važnosti za lokalnu zajednicu. Između ostalog posebno se ističe odluka o usvajanju Prostorne osnove Prostornog plana općine Sanski Most za vremenski period od 20 godina. S tim u vezi, od strane „Instituta za građevinarstvo Banja Luka, kao nosioca izrade plana, vijećnicima su danas prezentirane dosadašnje aktivnosti na izradi ovog dokumenta, koji se nalazi u početnoj fazi. Inače, izrada Prostorne osnove za Prostorni plana podrazumijevala je snimanje i analizu postojećeg stanja, te prikupljanje podataka od strane zainteresovanih subjekata, koji su u proteklom periodu imali mogućnost da se uključe u proces izrade prostorne osnove, i dostave svoje prijedloge. Općinski vijećenici jednoglasno su podržali ovu tačku dnevnog reda, te je ostavljen rok od 30 dana za održavanje javne rasprave.

Cjelokupan postupak u kreiranju i izradi ovog strateški važnog dokumenta za općinu Sanski Most, podijeljen je u dvije faze. Prva faza podrazumijevala je izradu prostorne osnove, dok je drugom fazom, koja će uslijediti, predviđena izrada prostornog plana najprije u formi prednacrta, nacrta, te konačnog prijedloga. Bitno je napomenuti da će u svim fazama i formama izrade biti neophodna uključenost javnosti kroz organizovanje tribina, okruglih stolova, javnih uvida i rasprava, kao i drugih oblika javne rasprave u kojima će građani imati priliku dati svoje mišljenje i uticati na konačnu verziju Prostornog plana općine Sanski Most.  Općinsko vijeće usvojilo je i polugodišnji izvještaj o realizaciju budžeta u 2019. Godini, koji je ostvaren u iznosu od 5,1 milion koonvertibilnih maraka ili procentualno gledano 40,56 % godišnjeg plana. Istovremeno, za isti obaračunski period ostvaren je višak prihoda nad rashodima od preko 100. 000 konveribilnih maraka. Pored toga, kako je istaknuto ovom prilikom, općina još uvijek ima na svom računu namjenska sredstva u iznosu od 700. 000 maraka, koja su prenešena iz prošle godine a koja će biti utrošena za posebne infrastrukturne projekte u ovoj godini. Iako je bilo određenih probleme prilikom provođenja tendera, što je i glavni razlog zbog čega pomenuta sredstva nisu utrošena, u međuvremenu okončane su sve tenderske procedure, i izvođači radova uvedeni su u poslove.

Općinski načelnik Faris Hasanbegović je istako kako se protekla i prva polovina ove godine, prema trenutnim ekonomskim pokazateljima, mogu smatrati izuzetno uspješnim za općinu Sanski Most. Razlog tome je porast izvoza koji je prošle godine dostigao iznos od 59 miliona KM. U prošloj godini zabilježen je i porast broja uposlenih za 354 nova radnika, pretežno u proizvodnom sektoru, a od tog broja 20 % novouposlenih zasnovalo je radni odnos zahvaljujući podsticajnim mjerama općine Sanski Most. Samo za te potrebe  iz budžeta je finansiranje novih radnih mjesta izdvojeno 238. 000 konvertibilnih maraka, dok je kroz oslobađanje od plaćanja komunalnija i renti za tri novootvorena privredna subjekta, općina se odrekla iznosa od 110. 000 KM. Načelnik Hasanbegović je istakao kako su pomenuti rezultati ostvareni i zahvaljujući odlukama Općinskog vijeća, zbog čega je uputio zahvalnost svim vijećnicima koji su učestvovali u donošenju takvih odluka.

ZASJEDALO OPĆINSKO VIJEĆE SANSKI MOST

Sanski Most |