ZASJEDALO OPĆINSKO VIJEĆE

ZASJEDALO OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće Sanski Most održalo je danas četrnaestu redovnu sjednicu, na kojoj su vijećnici razmatrali nekoliko bitnih tačaka iz predloženog dnevnog reda. Na današnjoj sjednici Općinsko vijeće Sanski Most usvojilo je nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu.

Ovim dokumentom utvrđuju su poslovi i zadaci iz nadležnosti vijeća, odnosno pitanja o kojima se planira raspravljati, razmatrati i usvajati na sjednicama Općinskog vijeća Sanski Most tokom naredne godine. Također, usvojen je i zaključak za održavanjem javne rasprave u trajanju od 15 dana. Općinsko vijeće Sanski Most usvojilo je i dvije istovijetne odluke, koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata, te regulaciju saobraćaja za vrijeme novogodišnjih praznika. Naime, po uzoru na slične odluke koje stupaju na snagu u vrijeme ljetne turističke sezone, ovim odlukama u periodu od 20. decembra do 08. januara ugostiteljskim objektima biće omogućeno produženo radno vrijeme, a istovremeno doći će i do zabrane kretanja motornih vozila u dijelu Prijedorske ulice, na relaciji između dva kružna toka, kao i preko gradskog mosta, gdje se uvodi pješačka zona u vremenskom periodu od 18.00 do 24.00 sata.

Inače, pomenute odluke inicirali su sanski privrednici, prvenstveno oni koji se bave ugostiteljskom djelatnošću, iz razloga što je za vrijeme novogodišnjih praznika povećan broj posjetilaca kao i gostiju koji borave u našem gradu. Očekuje se da će ovakva odluka pozitivno djelovati na privrednu aktivnost, te da će ugostitelji imati mogućnost da ostvare veće prihode u ovom periodu zimske sezone.

Općinsko vijeće usvojilo je odluku o izboru i načinu imenovanja članova skupštine u javnim preduzećima „Veterinarska stanica“, „Gradska dvorana“ i „RTV Sana“.

Ovom odlukom se propisuje da se Skupštine pomenutih javnih preduzeća, čiji je osnivač općina, biraju putem javnog konkursa. Na današnoj sjednici usvojen je prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Lijeva obala1“, prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu općine Sanski Most putem javnog nadmetanja-licitacije, zatim prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju-ustanovljenje prava služnosti za rekonstrukciju niskonaponske mreže „Stari Majdan“, zatim prijedlog Odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga, te prijedlog odluke o ukupnom broju dopunskih taksi oznaka na području općine Sanski Most

ZASJEDALO OPĆINSKO VIJEĆE

| Sanski Most |