ZASJEDAO IZVRŠNI ODBOR SDA USK

ZASJEDAO IZVRŠNI ODBOR SDA USK


Ponedjeljak, 2 Aprila, 2018

Jučer je u Bihaću održana redovna sjednica Izvršog odbora  SDA USK-a na kojoj je razmatrana aktuelna politička situacija na kantonu. Predsjednik  ŠemsudinDedić se dotakao i političkesituacije na federalnom i državnom nivou.

Dedić je tražio od svih prisutnih funkcionera stranke da predano rade na očuvanju jedinstva u SDA, te da se na taj način čuva stabilnost  izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima. Premijer Rošić je govorio o stanju manjinske Vlade na kantonu i Budžetu koji je danas na dnevnom redu Skupštine. On je istakao kako su u budžet ugrađene mnoge stavke koje će omogućiti ukupno poboljšanje stanja na Kantonu. Osim stabilnosti u financiranju obaveza prema budžetskim korisnicima, budžet za 2018. g. donosi povećanje izdvajanja za poljoprivredu, povećanje sredstava za podršku boračkoj populaciji, povećanje plaća 3% radnicima u obrazovanju, grant za sanaciju obaveza u zdravstvu, povećanje granta za socijalne kategorije, podrška zapošljavanju 100 pripravnik i 300 volontera, grantovi za rekonstrukciju školskih objekata i podršku projektima u lokalnim zajednicama, istakao je Rošić u svome obraćanju.

Budžet je prošao i javnu raspravu, održani su sastanci sa svim političkim strankama koje participiraju u Skupštini USK i danas se očekuje njegovo usvajanje. Vlada očekuje za budžet podršku i opozicije zbog činjenice da su prihvaćeni i neki njihovi amandamani. Esad Bašagić se obratio prisutnima sa zahtjevom da se svi članovi i funkcioneri SDA uključe u obilježavanje nadolazeće godišnjice obilježavanja Dana Armije R BiH. U organizaciju ove manifestacije neophodno je uključiti i Savjet za boračka pitanja koji će zajedno sa ministrom za boračka pitanja i Vladom dati doprinos oko organizacije ove manifestacije. Veoma je važno da se SDA sa svim svojim resursima aktivno uključi u proces donošenja Zakona o dopunskim pravima boraca.

Na ovoj sjednici je imenovan i Izborni štab SDA USK u kojem je za predsjednika izabran Šemsudin Dedić, ostali članovi su predsjednici GO/OO SDA, predsjednica žena, predsjednik mladih i predsjednica „Fatme“.

ZASJEDAO IZVRŠNI ODBOR SDA USK

Sanski Most |