Zasjedao Radni sto za vanjsku politiku i euroatlantske integracije

Zasjedao Radni sto za vanjsku politiku i euroatlantske integracije


Utorak, 3 Septembra, 2019

Ovaj je odbor utvrdio strateške integrativne ciljeve koje će SDA na narednom Kongresu utvrditi kroz platformu četverogodišnjeg djelovanja.

Načela i ciljevi vanjske politike bit će obavezujući za sve kadrove SDA u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

SDA neće odustati od članstva u NATO savezu i od strateškog partnerstva sa Evropskom unijom i Sjedinjenim američkim državama. Ovaj programski dokument koji će se naći pred delegatima Kongresa predviđa i jačanje ekonomske pozicije BiH na globalnom nivou prvenstveno kroz intenziviranje ekonomske diplomacije u cilju unapređenja imidža BiH i njenih resursnih potencijala.

Posebno poglavlje ovog dokumenta će biti posvećeno programskoj suradnji sa BH dijasporom. Članovi odbora smatraju da je i trenutni doprinos dijaspore općem napretku BiH ogroman i da se ovoj temi mora posvetiti veća pažnja.

U izjavi za medije član odbora za vanjsku politiku, federalni zastupnik Asim Kamber je istakao da će: „SDA na 7. Kongresu čvrsto ostati na principima nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta BiH.  A partnerstvo sa svim prijateljskim zemljama i posebno našim susjedima će biti zasnovano na uzajamnom poštovanju. Veoma je bitno istaknuti da SDA ostaje dosljedna nastavku procesa NATO integracija BiH, koji je kompatibilan i neodvojiv od procesa EU integracija. Članstvo u NATO savezu svakoj novointegriranoj državi je donijelo politički, sigurnosni i odbrambeni aranžman. I ne samo to, NATO integracija svakoj državi donosi ekonomski, obrazovni, infrastrukturni, kulturološki i svaki drugi društveni napredak. I što je još značajnije aranžman sa NATO savezom, osim međunarodnog položaja donosi i potpunu stabilizaciju odnosa unutar BiH, što i jeste razlog da se od ovog saveza ni po koju cijenu neće odustati.“

 

 

Zasjedao Radni sto za vanjsku politiku i euroatlantske integracije

Sanski Most |