ZAVRŠENA IZGRADNJA VODOVODA POLJAK-SASINA

ZAVRŠENA IZGRADNJA VODOVODA POLJAK-SASINA


Četvrtak, 31 Augusta, 2023

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“je u proteklom periodu realiziralo nekoliko veoma važnih projekata, a zahvaljujući njima održano je povoljno finansijsko stanje u ovoj firmi. Ovo u razgovoru za RTV „Sana“ kaže Mensur Islamović, direktor ovog javnog preduzeća. Realizacija veoma važnog projekta izgradnje vodovoda Poljak-Sasina skoro je okončana a nakon završetka radova i ovaj dio sanske općine je priključen na gradski vodovod. Vrijednost ovoga projekta iznosila je 196 hiljada maraka, a finansirala se sredstvima Vlade Federacije BiH i Općine Sanski Most. Izvođač radova je Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“, odabrano je kao najpovoljniji ponuđač na raspisanom tenderu.

Pored pomenutog, realizirana je još nekolicina projekata kojima će značajno biti poboljšane usluge vodosnabdijevanja u nekoliko naseljenih mjesta. U uslovima inflatornih kretanja, kada su cijene usluga koje pruža Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ ostale na istom nivou, projekti kojima je ostvaren dodatni prihod omogućili su ekonomsku održivost firme, tvrdi Islamović. Širenje distributivne mreže gradskog vodovoda na naseljena mjesta koja još nisu priključena na gradski vodovod i kanalizacioni sistem, a time i povećanje broja korisnika, jedan je od prioriteta ove firme u narednom periodu.

 

 

 

 

ZAVRŠENA IZGRADNJA VODOVODA POLJAK-SASINA

Sanski Most |