ZAVRŠENO ASFALTIRANJE LOKALNOG PUTA U KIJEVU

ZAVRŠENO ASFALTIRANJE LOKALNOG PUTA U KIJEVU


Petak, 24 Marta, 2023

Danas su okončani radovi na asfaltiranju dionice lokalnog puta Jasik, na području Mjesne zajednice Kijevo. Na ovaj način, zajedničkom saradnjom mještana i Općine, uspješno je realizovan još jedan infarstrukturni projekat, koji će stanovnicima na ovom području u buduće biti od velike koristi. Današnje radove obišao je i načelnik Općine Sanski Most Faris Hasanbegović zajedno sa svojim saradnicima, koji je sa predstavnicima mještana razgovarao i o ostalim projektima koji su u planu da se realizuju u narednom periodu. Predsjednik Mjesne zajednice Kijevo, Senad Džananović, zahvali se svima koji su dali doprinos u ovom projektu.

Novim asfaltom, u dužini od 700 metara, cestom je spojen gornji i donji dio sela, a za izvođenje radova bila je zadužena firma Divel. Vrijednost radova iznosila je oko 88. 000 konvertibilnih maraka. I ovaj projekat rezultat je saradnje lokalnih mještana i općine, a za njegovu realizaciju zajedničkim učešćem osigurana su finansijska sredstva u omjeru 50% mještani – 50% općina. Projekt je implementiran od strane Općinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, u okviru redovnih radova na izgradnji putne mreže u prigradskim naseljima i selima. U skladu sa planom rada, za naredni period najavljena je realizacija i preostalih infrastrukturnih projekata na području naše općine.

ZAVRŠENO ASFALTIRANJE LOKALNOG PUTA U KIJEVU

Sanski Most |