ZAVRŠNA FAZA REKONSTRUKCIJE BULEVARA 7. KORPUSA

ZAVRŠNA FAZA REKONSTRUKCIJE BULEVARA 7. KORPUSA


Utorak, 8 Novembra, 2022

U toku su radovi na rekonstrukciji saobraćajnice koja prolazi Bulevarom 7. korpusa. Radi se o veoma važnom infrastrukturnom projektu za općinu Sanski Most, koji se implementira od strane Direkcije za ceste USK. Već nekoliko dana traju radovi na ovoj saobraćajnici, a trenutno se postavljaju ivičnjaci za buduće trotoare koji će se graditi duž cijele dionice. Inače, u proteklom periodu izvršena je izgradnja sistema za odvodnju površinskih voda, i svi pomenuti radovi mogu se smatrati pripremom terena za postavljanje novog sloja asfalta, čime će biti kompletirani svi planirani radovi. Ukupna dužina koja će biti asfaltirana iznosi oko 900 metara, i prostire se od kružnog toka kod trgovačkog centra Bingo do benzinske pumpe Hifa. Završetkom planiranih radova, Bulevar 7. korpusa biće rekonstruisan cijelom dužinom, a bitno je naglasiti da radovi na njegovoj rekonstrukciji traju već nekoliko godina, te da su bili podijeljeni na nekoliko faza. Prva faza, koja je započela 2018. godine, predviđala je sanaciju postojeće ceste u dužini od 600 metara od kružnog toka kod Pobriježja, a nakon toga uslijedila je druga faza, u kojoj su nastavljeni započeti radovi na pomenutoj dionici sa novih 600 metara, uključujući i izgradnju postojećeg kružnog toka na ovoj saobraćajnici. Aktuelni radovi mogu se smatrati završnom trećom fazom, te će okončanjem radova kompletna saobraćajnica koja prolazi Bulevarom 7. Korpusa u potpunosti biti sanirana. Realizacijom ovog projekta stvoriće se mnogo bolji uslovi za odvijanje saobraćaja, a izgradnjom trotoara poboljšaće se i bezbjednost pješaka.

 

 

ZAVRŠNA FAZA REKONSTRUKCIJE BULEVARA 7. KORPUSA

Sanski Most |