ZBOR GRAĐANA MZ KAMENGRAD

ZBOR GRAĐANA MZ KAMENGRAD

Sinoć je u Kamengradu održan zbog građana ove mjesne zajednice. Uz prisustvo velikog broja mještana, ovom sastanku se odazvao i jedan broj općinskih vijećnika i direktora komunalnih preduzeća i ustanova. Na pitanja i otvorene dileme mještana odgovore su davali općinski načelnik Faris Hasanbegović i zastupnik u Parlamentu Federacije Asim Kamber.

Tema je bilo mnogo, a za mještane Kamengrada najinteresantnije je bilo pitanje lokalnog vodovoda, projekta koji bi do kraja tekuće 2018. trebao biti stavljen u funkciju. Odgovore na dilemu oko preuzimanja i gospodarenja lokalnim vodovodima pojasnila je direktorica Javnog preduzeća „vodovod i kanalizacije“ Merima Gradinčić. Postignut je i zaključak da se na osnovu dogovora mještana i uprave preduzeća omoguće posebni uslovi i olakšice za mještane koji po prvi put sklapaju ugovor za korištenje istog. Druga, za mještane najbitnija tema, bili su infrastrukturni projekti koji se tiču rekonstrukcije, asfaltiranja i održavanja ulica i lokalnih puteva na području ove mjesne zajednice.

Prisutni su se zahvalili na realizaciji lokalnog puta “Šibovi” i iskazali spremnost da na sličan način učestvuju u izgradnji preostala dva lokalna puta u toku ove i iduće godine. Načelnik Hasanbegović je prisutne informirao o projektima koji su u planu realizacije u 2018. godini i pojasnio dinamiku radova istih. Mjesna zajednica Kamengrad je u projektu “Jačanje uloge mjesnih zajednica” koju financiraju UNDP, tj. Vlade Švicarske i Švedske i Općina Sanski Most, pa se razgovaralo i projektima koji su u toku i onima koje su mještani definisali kao prioritet za naredni period.

Bolje održavanje i rekonstrukcija Regionalnog puta između Sanskog Mosta i B. Krupe, jedan je od prioriteta za lokalno stanovništvo, ne samo ove mjesne zajednice nego svih građana koji žive uz ovu saobraćajnicu. Federalni zastupnik Asim Kamber je upoznao prisutne sa aktivnostima koje su u toku i šta se može očekivati kada je u pitanju sanacija ovog i drugih putnih pravaca na području naše općine. Prisutne građane je upoznao i sa radom Federalne vlade sa posebnim osvrtom na Ministarstvo poljoprivrede s obzirom da se veći broj mještana upravo bavi ovom privrednom granom.

Veći broj prisutnih mještana je pokazao interes za ove teme i kroz diskusiju sugerirao u kom pravcu očekuju podršku kako lokalne tako i viših nivoa vlasti kada je poljoprivreda u pitanju. U gotovo dvosatnom razgovoru otvorene su i mnoge druge teme, od lokalnih deponija smeća do moguće izgradnje Termoelektrane Kamengrad. Postignut je dogovor na koji način će se riješiti lokalne deponije a načelnik općine je objasnio u kojoj fazi se nalazi projekat termoelektrane. Prisutni su iskazali zadovoljstvo što se o svim temama razgovara otvoreno.

Načelnik je pojasnio da svaki čovjek ima pravo na svoj stav, ali da kada se završe sve studije i analize, kada se definiraju benefiti i štete koje bi izgradnja ovakvog jednog energetskog objekta imala na sve segmente života, tada ćemo zajednički donijeti konačan stav i oko same realizacije.

Za lokalnu vlast bit će obavezujući stav građana i ni jedan potez nećemo povući bez njihovog mišljenja. Zbog toga smo i sazvali tematsku sjednicu Općinskog vijeća na kojoj ćemo otvoreno o ovoj temi razgovarati. Po prvi put ovakvom Zboru građana su prisustvovali i povratnici Srbi sa područja Suhače i iznijeli svoje potrebe i probleme. Definisani su prioriteti i koraci u rješavanju problema sa ovog područja naše općine. Na kraju, mještani su izrazili svoje zadovoljstvo što lokalna vlast zajedno s njima učestvuje u rješavanju za njih značajnih životnih pitanja.

 

 

ZBOR GRAĐANA MZ KAMENGRAD

Sanski Most |