KONFERENCIJA „DJELUJMO ZAJEDNO“

KONFERENCIJA „DJELUJMO ZAJEDNO“


Srijeda, 3 Oktobra, 2018

Dvanaesta po redu međunarodna dvodnevna konferencija pod nazivom „Djelujmo zajedno“, na kojoj se govori o položaju i pravima osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH, svečano je otvorena u Sanskom Mostu.

Organizator konferencije i ove godine je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona. I ove godine konferencija je okupila veliki broj učesnika, od predstavnika brojnih udruženja koja okupljaju invalidne osobe s područja cijele Bosne i Hercegovine, do institucija i organizacija koje se bave pomenutom problematikom, kao i predstavnika lokalnih, kantonalnih i federalnih vlasti, a sve učesnike ovog događaja na početku su pozdravili načelnik općine Sanski Most Faris Hasanbegović, i federalni poslanik Asim Kamber.

Uvodnim obraćanjem, početak konferencije u ime domaćina je ozvaničio Jusmir Alibabić, predsjedavajući Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona. U okviru konferencije koja će trajati dva dana, održaće se brojna predavanja iz različitih oblasti vezanih za tematiku položaja i života invalidnih osoba. Ovaj događaj se organizuje u sklopu provođenja Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji BiH za period od 2016. do 2021. godine, a ovaj dokument je predstavio pomoćnik federalnog ministar za socijalnu problematiku i boračka pitanja, Dobrica Jonjić.

U radu konferencije i ove godine sudjeluju gosti iz Bosne i Hercegovine ali i susjednih država, koji će u toku dvodnevnog rada govoriti o više različitih tema koje se tiču života i statusa invalida. Cilj konferencije je da se sagledaju današnji status i prava osoba sa invaliditetom, te da se zaključci proslijede nadležnim organima vlasti s ciljem poboljšanja statusa ove populacije.

KONFERENCIJA „DJELUJMO ZAJEDNO“

Sanski Most |